Trung Tâm Đào Tạo

Các khóa đào tạo có thể được tổ chức tại Trung tâm đào tạo của ILA hoặc tại các địa điểm do khách hàng lựa chọn.Chúng tôi hiện có các trung tâm tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Biên Hòa, Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh.Mỗi trung tâm cung cấp quyền truy cập vào các trang tự học nổi tiếng, phòng máy tính có internet, chương trình học tập đa phương tiện truyền thông, chương trình luyện nghe, tài liệu tham khảo, tạp chí, báo, phim ảnh và kênh truyền hình cáp.