Chương trình Anh văn doanh nghiệp

 • ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

  ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

  Có nhiều khóa chuyên biệt ngắn hạn cho công ty hay tổ chức lựa chọn, mỗi khóa tập trung một ngành hoặc nghề chuyên môn nhằm giúp nhân viên sẽ thành thạo những từ ngữ chuyên sâu hoặc những cụm từ chuyên ngành sau khóa học. Chương trình cung cấp những khóa như:

  • Công nghệ thông tin
  • Logistic (Xây dựng & Thực hiện kế hoạch)
  • Quảng cáo & Tiếp thị
  • Du lịch & Khách sạn
  • Dầu khí..v.v

  Đăng ký

 • ANH VĂN KỸ NĂNG

  ANH VĂN KỸ NĂNG

  Có nhiều khóa chuyên biệt ngắn hạn cho công ty hay tổ chức lựa chọn, mỗi khóa tập trung một ngành hoặc nghề chuyên môn nhằm giúp nhân viên sẽ thành thạo những từ ngữ chuyên sâu hoặc những cụm từ chuyên ngành sau khóa học. Chương trình cung cấp những khóa như:

  • Kỹ năng viết trong Kinh Doanh
  • Hội họp
  • Thuyết trình
  • Giao tiếp trong Kinh Doanh
  • Giao tiếp trên điện thoại
  • Đàm phán ..v.v

  Đăng ký

 • ANH VĂN THƯƠNG MẠI

  ANH VĂN THƯƠNG MẠI

  Tiếng Anh Thương Mại là chương trình thích hợp nhất cho đối tượng nhân viên đang làm việc cho các công ty quốc tế hoặc cos đối tác nước ngoài, họ mong muốn phát triển kiến thức và kỹ năng bằng tiếng Anh để đáp ứng cho nhiều tình huống kinh doanh, như gặp gỡ đối tác nước ngoài, gọi điện thoại, viết thư hoặc email, mô tả người, địa điểm và quy trình của một sự việc hoặc công tác, làm theo yêu cầu, cho ý kiến , thảo luận về kinh tế, chính trị, xu hướng thị trường và nhiều chủ đề khác liên quan đến kinh doanh.

  Đăng ký

 • TAILOR-MADE COURSES

  TAILOR-MADE COURSES

  Người thiết kế giáo trình sẽ trực tiếp làm việc với khách hàng để thiết kế khóa học sao cho phù hợp nhất và đáp ứng được các nhu cầu cụ thể của Anh văn chyên ngành cũng như cá nhân.

  Đăng ký