Giới thiệu về trung tâm đào tạo Anh Văn doanh nghiệp

Giới thiệu

Giới thiệu

Chương trình có các khóa đào tạo tổng quát và các khóa chuyên ngành đa dạng.

Ngoài ra, chương trình sẵn sàng thiết kế những khóa học đáp ứng nhu cầu và mục tiêu cụ thể của từng khách hàng.
Các khóa học sẽ được tổ chức tại Trung tâm đào tạo của ILA hoặc tại các địa điểm do khách hàng lựa chọn.

Giới thiệu

Chương trình có các khóa đào tạo tổng quát và các khóa chuyên ngành đa dạng.

Ngoài ra, chương trình sẵn sàng thiết kế những khóa học đáp ứng nhu cầu và mục tiêu cụ thể của từng khách hàng.
Các khóa học sẽ được tổ chức tại Trung tâm đào tạo của ILA hoặc tại các địa điểm do khách hàng lựa chọn.

Xác định Nhu cầu đào tạo

Xác định Nhu cầu đào tạo

Chương trình xác định nhu cầu đào tạo qua việc tư vấn khách hàng cùng những bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào.

Xác định Nhu cầu đào tạo

Chương trình xác định nhu cầu đào tạo qua việc tư vấn khách hàng cùng những bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào.

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên 100% là người bản xứ, tốt nghiệp đại học, có chứng chỉ giảng dạy được quốc tế công nhận, nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy Anh ngữ cho người nước ngoài cũng như kinh nghiệm trong công việc thực tiễn.

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên 100% là người bản xứ, tốt nghiệp đại học, có chứng chỉ giảng dạy được quốc tế công nhận, nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy Anh ngữ cho người nước ngoài cũng như kinh nghiệm trong công việc thực tiễn.

Tại Sao Nên Chọn ILA

Với hơn 14 năm kinh nghiệm giảng dạy và hơn 300 khách hàng công ty khác nhau cùng với đội ngũ đào tạo cao cấp chính là lý do vì sao Chương trình Đào tạo Doanh nghiệp của ILA là một trong những chương trình dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực này.

Tài liệu học tập

Mỗi học viên sẽ được nhận một bộ tài liệu học tập phù hợp với trình độ và được cập nhật mới nhất. Đồng thời, giảng viên cũng sẽ sử dụng thêm nhiều tài liệu phụ trợ, công nghệ và dụng cụ giảng dạy đa dạng khác nhằm tạo sự thú vị, tăng tính hiệu quả và không khí sinh động cho lớp học.

Tài liệu học tập

Tài liệu học tập

Mỗi học viên sẽ được nhận một bộ tài liệu học tập phù hợp với trình độ và được cập nhật mới nhất. Đồng thời, giảng viên cũng sẽ sử dụng thêm nhiều tài liệu phụ trợ, công nghệ và dụng cụ giảng dạy đa dạng khác nhằm tạo sự thú vị, tăng tính hiệu quả và không khí sinh động cho lớp học.

Đội ngũ Quản lý học vụ

Đội ngũ Quản lý học vụ

Đội ngũ Quản lý học vụ của chúng tôi là những người có bằng cấp cao trong lĩnh vực giảng dạy Anh ngữ. Họ mang đến những kinh nghiệm quý báu trong việc giảng dạy và quản lý mà được thu thập được từ khắp nơi trên thế giới.

Đội ngũ Quản lý học vụ này thường xuyên giám sát và hướng dẫn giảng viên nhằm đảm bảo những tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục được đề ra luôn được thực hiện một cách nghiêm ngặt.

Đội ngũ Quản lý học vụ

Đội ngũ Quản lý học vụ của chúng tôi là những người có bằng cấp cao trong lĩnh vực giảng dạy Anh ngữ. Họ mang đến những kinh nghiệm quý báu trong việc giảng dạy và quản lý mà được thu thập được từ khắp nơi trên thế giới.

Đội ngũ Quản lý học vụ này thường xuyên giám sát và hướng dẫn giảng viên nhằm đảm bảo những tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục được đề ra luôn được thực hiện một cách nghiêm ngặt.

Phương pháp dạy và học

Phương pháp dạy và học

Chúng tôi luôn áp dụng phương pháp tương tác trong tất cả các khóa huấn luyện của mình. Giảng viên luôn hướng đến mục tiêu tối đa hóa việc trao đổi, đóng góp ý kiến và sự tương tác từ tất cả học viên trong lớp.

Phương pháp dạy và học

Chúng tôi luôn áp dụng phương pháp tương tác trong tất cả các khóa huấn luyện của mình. Giảng viên luôn hướng đến mục tiêu tối đa hóa việc trao đổi, đóng góp ý kiến và sự tương tác từ tất cả học viên trong lớp.

Chứng nhận hoàn thành khóa học

Chứng nhận hoàn thành khóa học

Tất cả các học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được nhận một Chứng nhận hoàn thành khóa học từ ILA. Chứng nhận này có thể sử dụng để xác định trình độ Anh ngữ của các học viên khi xin việc hay học tập tại Việt Nam hay tại nước ngoài.

Chứng nhận hoàn thành khóa học

Tất cả các học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được nhận một Chứng nhận hoàn thành khóa học từ ILA. Chứng nhận này có thể sử dụng để xác định trình độ Anh ngữ của các học viên khi xin việc hay học tập tại Việt Nam hay tại nước ngoài.